កកុធានទី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(ន). ឈ្មោះទន្លេមួយ ដែលព្រះអានន្ទទូលអារាធនាព្រះមានព្រះភាគឱ្យទ្រង់សោយ និងជម្រះព្រះកាយ ក្នុងរវាងដំណើរផ្លូវទៅទីក្រុងកុសិនារា ក្នុងថ្ងៃបរិនិព្វាន។

ដកស្រង់ចេញពីសទ្ទានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនា៕