កច្ច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(គុ). ភ្លឺ, រុងរឿង, ល្អ។