កញ្ញាឯកកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កញ្ញាឯកកម្ពុជា
ការ​កកើត២០១៦
ប្រភេទការប្រកួតប្រជែងសម្រស់
ទី​ស្នាក់ការភ្នំពេញ
ទីតាំង កម្ពុជា
ភាសា​ផ្លូវ​ការភាសាខ្មែរ

កញ្ញាឯកកម្ពុជា (អង់គ្លេសMiss Cambodia)

Titleholders[កែប្រែ]

Miss Universe Cambodia Miss Cambodia
Year Miss Cambodia Runners Up Venue Entrants
First Second Third Fourth
2016 Sotheary By Em Kunthong Chhay Nita Ly Naisim Pen Punnavath Naga World Hotel and Resorts, Phnom Penh 20
2017 Rern Sinat Keo Senglyhour Kem Sreykeo Long Punleu Kha Annchhany 20
2018 No contest — Starting 2019, Miss Cambodia was renamed as Miss Universe Cambodia
Year Miss Universe Cambodia Runners Up Venue
First Second Third Fourth
2019 Somnang Alyna Thoung Mala John Sotima Pokimtheng Sothida Kachnak Thyda Bon NABA Theatre, Naga 2, Phnom Penh 25
2020 Sarita Reth Raksa Chhun Dy Sorakheta Raksa Neth Somanika Suon 20

Winners by province[កែប្រែ]

Provinces Titles Winning Years
Phnom Penh 2 2016, 2019, 2020
Kampong Cham 1 2017
Year Miss World Cambodia Runners Up Venue Entrants
First Second
2019 Vy Sreyvin In Leakena Yorn SomPhors CTN TV's studio, Phnom Penh 20
Miss World Cambodia renamed as Miss Cambodia
Year Miss Cambodia Runners Up Venue Entrants
First Second
2020 Phum Sophorn Pich Votey Saravody Keo Sreylin 23

Winners by province[កែប្រែ]

Provinces Titles Winning Years
Takéo 1 2020
Phnom Penh 2019


Grand Slam Pageants[កែប្រែ]

 •      : Declared as Winner
 •      : Ended as runner-up or top 5/6 qualification
 •      : Ended as one of the finalists or semifinalists

Miss Universe[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
សហរដ្ឋ 2019 Somnang Alyna ភ្នំពេញ Unplaced
ថៃ 2018 Rern Sinat ខេត្តកំពង់ចាម Unplaced
សហរដ្ឋ 2017 Sotheary By ភ្នំពេញ Unplaced

Miss World[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
សហរាជាណាចក្រ 2019 Vy Sreyvin ភ្នំពេញ Unplaced
ប៉ូឡូញ 2006 Sun Sreymom[១] ភ្នំពេញ Unplaced

Miss International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ជប៉ុន 2019 Kachnak Thyda Bon ភ្នំពេញ Unplaced
ជប៉ុន 2017 Nheat Sophea ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Grand International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ថៃ 2020 Liv Chily ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ Top 20
 • Country’s Choice of the year
 • Queens with the Golden Crown
 • How to eat Thai food in 2 minute
 • How to get to know you in 1 minute
 • Top 6 - Best in National Costume
 • Top 7 - Miss Popular Vote
 • Top 10 - Best in Swimsuit
 • Grand Pageant 's Choice Award
Flag of Venezuela (state).svg 2019 Det Sreyneat ភ្នំពេញ Did not compete
មីយ៉ាន់ម៉ា 2018 Dy Molika ខេត្តកំពង់ចាម Unplaced
 • Top 5 - Hottest Contestants for Preliminary
 • Top 9 - Most-Liked and Shared Official Portrait Photos
 • Top 10 - Miss Popular Vote
 • Top 12 - Best in National Costume
វៀតណាម 2017 Khloem Sreykea ភ្នំពេញ Unplaced
 • Top 3 - the Front Row of Opening Dance
 • Top 10 - Best in National Costume
 • Top 10 - Best in Swimsuit
 • Grand Pageant 's Choice Award
សហរដ្ឋ 2016 Heng Chantha ភ្នំពេញ Did not compete
ថៃ 2015 Seng Polvithavy ភ្នំពេញ Unplaced
ថៃ 2014 Tim Sreyneat ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Popular Vote
ថៃ 2013 Chan Srey Neang ភ្នំពេញ Did not compete

Minor International Pageants[កែប្រែ]

Miss Earth[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ហ្វីលីពីន 2019 Thoung Mala ខេត្តកណ្ដាល Unplaced
ហ្វីលីពីន 2018 Keo Senglyhour ភ្នំពេញ Unplaced
ហ្វីលីពីន 2017 Em Kunthong ខេត្តព្រះសីហនុ Unplaced
ហ្វីលីពីន 2005 Mealea Pich ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Global[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ម៉ិកស៊ិក 2019 Jannie Lam ភ្នំពេញ Unplaced
ហ្វីលីពីន 2018 Hang Soriyan ភ្នំពេញ Top 11
 • Miss Popular Vote
កម្ពុជា 2017 Paulina Yos ភ្នំពេញ Top 11
 • Miss Ganzberg
 • Best National Beauty
ហ្វីលីពីន 2016 Dane Ny ភ្នំពេញ Top 20
ហ្វីលីពីន 2015 Virginia Prak ភ្នំពេញ 1st Runner-up
សហរដ្ឋ 2013 Soma H ភ្នំពេញ Unplaced

ßMiss Asia Pacific International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ហ្វីលីពីន 2019 Pokimtheng Sothida ភ្នំពេញ Unplaced
ហ្វីលីពីន 2018 Anchhany kha ខេត្តកំពង់ចាម Unplaced

Miss Tourism International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ម៉ាឡេស៊ី 2019 John Sotima ភ្នំពេញ Top 5

(Dream Girl of the Year International 2019/20)

ម៉ាឡេស៊ី 2017 Kem sreykeo ខេត្តតាកែវ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2016 Chhay Nita ភ្នំពេញ Unplaced
2015

No Contest

Hang Manita No Contest
ម៉ាឡេស៊ី 2014 Thorn Sreynai ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2013 Dane Ny ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2012 Tol Sokny ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2006 Sun Srey Mom ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2005 Hem Choula ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2002 Maryan Mam ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2001 Un Samealea ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2000 Sakanthea Un ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 1998 Mease Maryneth ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asia Awards[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
វៀតណាម 2019 Kong Socheata ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Cosmos World[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ម៉ាឡេស៊ី 2019 Ravy[២] Unplaced
Suy Bonavin ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2018 Kiet z Yee ភ្នំពេញ Top 8
Hak Seang ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Tourism and Culture Universe[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
មីយ៉ាន់ម៉ា 2018 Oum Sovannaroth ភ្នំពេញ Unplaced

Supermodel International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ហ្វីលីពីន 2015 Sotheary By ភ្នំពេញ 2nd Runner-Up

Miss Cosmopolitan World[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ម៉ាឡេស៊ី 2018 Net Srey Ning ភ្នំពេញ Unplaced
ម៉ាឡេស៊ី 2017 Pisey Chreng ភ្នំពេញ Did not compete
ម៉ាឡេស៊ី 2016 Heng Soth Nisay ភ្នំពេញ Unplaced
 • Best Talent
ម៉ាឡេស៊ី 2015 Roth Serey Moeng ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Planet International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
2020
កម្ពុជា 2019 Rychamnan Kallyan ភ្នំពេញ Top 16 Best National Costume

Global Asian Model[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ហ្វីលីពីន 2019 Keo Senglyhour ភ្នំពេញ

Miss Tourism Queen of the Year International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ចិន 2016 Pen Punnavath ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Charity Queen
 • Best In Evening Wear

Miss Tourism Metropolitan International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
កម្ពុជា 2019 Po Kimtheng Sothida ភ្នំពេញ Top 10 Miss Congeniality
កម្ពុជា 2016 Hang Manita ភ្នំពេញ 2nd Runner-up

Miss Tourism Beauty of Asia[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ហ្វីលីពីន 2018 Kem Sreykeo ខេត្តតាកែវ 2nd Runner-up
 • National Costume

World Miss University[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
កម្ពុជា 2017 Sao TomrongPich[៣] ភ្នំពេញ 3rd Runner Up
 • Miss Fitness
Somnang Alyna[៣] ភ្នំពេញ Top 16
 • Rosesteem Beauty
Paula Guzman[៣] ភ្នំពេញ Unplaced
 • Best in Talent

Miss Tourism World[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ចិន 2017 Po Kimtheng Sothida ភ្នំពេញ 4th Runner Up

Miss Chinese World[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ម៉ាឡេស៊ី 2018 Thoung Mala ក្រុងសៀមរាប Cancellation
Kha Annchhany ភ្នំពេញ Cancellation
ម៉ាឡេស៊ី 2017 Ly Naisim ភ្នំពេញ Unplace
 • Miss GMCI Body Beautiful
Lim Noy ក្រុងសៀមរាប Unplace

Miss Tourism Queen International[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ចិន 2013 CHAN Srey Roth ភ្នំពេញ Unplaced
ចិន 2007 Chea Kimny ភ្នំពេញ Unplaced
ចិន 2006 Sun Srey Mom ភ្នំពេញ Unplaced
ចិន 2005 Long Makara ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asian Global[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ចិន 2016 Maya Gilliss-Chapman ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Community Service

Miss Tourism Queen Asia[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ចិន 2013 Dane Ny ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asean Friendship[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
វៀតណាម 2017 Tirot Sou ភ្នំពេញ Top 10

Miss South East Asia Tourism Ambassadress[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ម៉ាឡេស៊ី 2015 Phatna Phan ភ្នំពេញ Unplaced
Sreyleak Van ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Southeast Asia[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ឥណ្ឌូណេស៊ី 2016 Sok Panhaka ភ្នំពេញ Unplaced
ថៃ 2014 Sotheary By ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Elegance
 • Best in Evening Wear
ថៃ 2013 Met-rattima Bunsan ភ្នំពេញ Top 6
So Enna sekali toh ក្រុងសៀមរាប Unplaced
Thoeun Srey Sroas ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asean[កែប្រែ]

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
ថៃ 2014 Sreynin[៤] ភ្នំពេញ Unplaced
Jessica[៥] ភ្នំពេញ Unplaced

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Kim Soeun, Seth (22 Aug 2012) "Khmer Rouge Refugee a Rare 'Miss Cambodia'" The Phnom Penh Post Post Media Co Ltd The Phnom Penh Post
 2. https://www.facebook.com/MissCosmoWorld/photos/a.2609095895799823/2609096295799783/?type=3&theater
 3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ World-Miss-University-Cambodia
 4. Sreynin - Miss Asean Cambodia 2014.
 5. Jessica - Miss Asean Cambodia 2014.
 6. Miss Tourism International Cambodia

External links[កែប្រែ]