កប៉ាល់ ជួង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
20081005-LaSavoie-Cloche.jpg

កប៉ាល់ ជួង ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ ស្ញាំ នៅ កប៉ាល់