កម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនា និងការប្រតិបត្តិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​​​​ កម្មវិធី ព្រះពុទ្ធសាសនា និងការប្រតិបត្តិ មានការសំដែងចេញពីវត្ត ពោធិវ័នរអាងលើ ទៅកាន់ស្ថានីយវិទ្យុ នគរបាជ័យ ៩៦.៣០ ខេត្តកំពង់ចាម់។ ចាប់ពីម៉ោង៧-៨យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ មានកម្រង់នៃកម្មវិធី គឺ ព្រះមុនីសោភ័ណ ប៊ត តាំងឆេង ជាព្រះប្រធានកិតិ្តយស នែកម្មវិធី ព្រះមហាឈានវរោ ឈឿន ហឿន ជាប្រធាននៃកម្មវិធី ព្រះមហាឆន្ទសុទ្ទោ ឆយ សុធា ជាធម្មការី ព្រះមហាសីហត្ថេរ សេង សេងងីម ជាសមាជិក ព្រះមហា បវរប្បញ្ញោ កាក់ប៊ុនណា ជាបេទ្យាធិការ នៃកម្មវិធី។ កម្មវិធីនេះមានគោលបំដើម្បីលើកស្ទើយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរើចចំរើនអស់ទៅ៥០០០ព្រះវស្សា និងដើម្បីព្រះករុណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្ឃមាននៅពុទ្ទិបញ្ចេញឲ្យពុទ្ទបរិស៏ទបានស្តាប់ផង។