កម្មវីធីសូនីវីហ្គាស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សូនីវីហ្គាស
Sony Vegas
Sony Vegas Icon
Sony Vegas Startup Screen
Sony Vegas Screenshot
A screenshot of the typical interface on Vegas Pro
អ្នកអភិវឌ្ឍSony Creative Software
Stable releaase11.0.520 / មករា 19, 2012; 3462 ថ្ងៃ កន្លងទៅ (2012-០១-19)
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការMicrosoft Windows
ប្រភេទVideo editing software
អាជ្ញាបណ្ណProprietary
គេហទំព័រSony Creative Software

កម្មវិធីសូនីវីហ្គាស គឺជាជាកម្មវិធីកាត់តវីឌីអូមួយបែប សំរាប់ប្រពន្ធ័កាត់តគ្មានដែនកំនត់(NLE)ដែលត្រូវបានដាក់ជាសាធារណះដោយលោក សូនិខ ហ្វោនដ្រាយ (Sonic Foundry)ឥឡូវ ម្ចាស់ដែលបានបង្កើត កម្មវិធីសូនី បានអភិវឌ្ឍន៍ទៅជា ការកាត់តសំរាប់ផ្នែកខាងសំលេង ។ វាបានអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រពន្ធ័ កាត់តគ្មានដែនកំនត់ ចំពោះវីឌីអូនិង កាត់តសំលេងសំរាប់ ម៉ាក 2.0 ។នៅសូនីពីមុន ត្រាកវីឌីអូ ច្រើនមានពេលកំនត់ត្រឹមត្រូវ ហើយ ការកាត់តសំលេងត្រាក់គ្មានការកំនត់ឡើយ។ដំនោះស្រាយនោះគឺពឹងផ្អែកលើ video Sequencing.។ការលេងចលនារបស់វីឌីអូមានភាពស្មុគស្មាញ និងសមាសធាតុឧបករណ៍មាន តែ 24 –bit /192KHZ ដែលស្របតាមសំលេង។ VST និង DirectX ជាចលនាអាហ្វិចបន្ថែម ដែលអាចដាក់បាន ហើយ Dolby Digital សំរាប់លាយចូលក្នុងសំលេងទាំងមូល។មកដល់ ម៉ាក សូនីវីហ្គាស ម៉ាក10. ដែល តំឡើងទៅលើ វិនដូ XP មាន(32 bit )ប៉ុនោះ។ ចំនែកវិនដូ វីស្តា(Vista) និង វិនដូសិវិន (7) ទាំងពីរគឺតំឡើងបាន 32 និង 64bit ចំពោះការប្រើ។ ហើយម៉ាក 11. បានធ្លាក់ចុះការគាំទ្រ សំរាប់ វិនដូ XP។

Sony Vegas.jpg

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីសូនី សំរាប់ ខ្សែភាពយន្ត និងសំលេង ដែលកាលពីមុន មានឈ្មោះថា ផលិតកម្មវីឌីអូ និង Screenblast បានចែករំលែង កម្មវិធីប្រើប្រាស់ខ្លះៗ(some interfact)និងវាស្ថិតិ នៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃ លេខសំងាត់(code base)របស់កម្មវិធី សូនី(professional Sony)។ប៉ុន្តែវាមិនបាន រាប់បញ្ចូលជាជំនាញសំខាន់សំរាប់ប្រយោជន៍ដល់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទេ រឺ ជាប្រយោជន៍ដល់ DVD ក្នុងការបង្កើតដិស ប្លូរ៉េ (blue –ray disk)នៅក្នុងដំនោះស្រាយពីមុនអ្នកកាត់តវីឌីអូដែលទទួលបាន នូវលក្ខណះ ល្អ ឥតខ្ចោះនោះ គួរតែចុះឈ្មោះទិញ ការបែងចែកពី ឌីវីឌី សូនី (Sony’s DVD)និងblue –ray disc authoring software។អ្នកបង្កើត ឌីវីឌី ជំនាញ(DVD Architect Pro) ដែលកាលពីមុនគេហៅថា ឌីវីឌី ។សំលេងក្នុងឌីវីឌី គឺ ម៉ាកដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពេញនិយម បន្ទាប់មកទើបអ្នកប្រើ ជាច្រើនបានហៅថា វីហ្គាស បួកនិងឌីវីឌី ដែលអាចរកបាន នៅពេលដែល ម៉ាក 7.បាន ធ្លាក់ចុះ។ ចាប់តាំងពីតំនោះស្រាយ របស់សូនីវីហ្គាស 8.0។ ឌីវីឌីសំលេងម៉ាក4.5 និង វីហ្គាស8.0 ទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណះល្អជាជាង ប៉ូរីស អែសអិច (Boris FX)និង ម៉ាជិក ប៉ាលិត(Magic Bullet)ទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នា គឺមិនចាំបាច់ទិញដោយដាច់មុខទេ។

Son12.jpg

លក្ខណះពិសេសនៃកម្មវិធីសូនី[កែប្រែ]

កម្មវិធីសូនីមិនចាំបាច់ត្រូវការ ឧបករណ៍អ្វីពិសេសនោះទេដើម្បីដំនើរការ។ គឺអោយតែមាន ការរូមផ្សំគ្នា តែបន្តិចបន្ទូចចំពោះ វិនដូរបស់កុំព្យូទរ័ អោយមានការឆ្លងកាត់​​ចំពោះឧបករណ៍( ខាងក្រៅណាមួយក៍បាន។ឧទាហរណ៍ដូចជា: ខ្សែខែបឆឺកម្មរា ម៉ូធូភ្ជាប់កុំព្យូទរ័ ។នៅកន្លែងដែលមានការរៀបចំ និង​​ចលនាផ្សេងៗនៅក្នុង សូនី ផ្តល់នូវ ឧបករណ៍កាត់តយ៉ាងច្រើន រួមបញ្ចូលនិង 3Dផង ។ចលនានៃការរៀបចំនោះ មានការគ្រប់គ្រងទៅលើ z-depth. និង ការរៀបចំSpatial ការមើលឃើញរបស់អ្នកក្នុងការរួមនិងគំរោងទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែក។ ប៉ុន្តែ ជាអកុសល ចំពោះ ឃីហ្វេម​នៃចលនា 2Dធម្មតា​​ ដែលមានការកែប្រែ និង​ ត្រាក់ច្រើន ចំរុះគ្នាមានចលនាស្ងូតនោះ មានដំនើរយឺត រឺមានភាពរដិបរដុបចំពោះ ឃីហ្វែម។


Much of the visual effects processing in Vegas follows an audio-like paradigm. Effects can be applied at any stage of the visual signal flow — event level, track level and output level effects, much like reverb, delay and flange audio effects are applied in a digital audio system, like Pro Tools, Cubase or Sonar. Master output effects can also be controlled and manipulated over time by the use of Master Bus track automation envelopes.

ខ្សែភាពយន្តដែលបានប្រើ សូនីវីហ្គាស សម្រាប់កាត់ត[កែប្រែ]

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលបានប្រើ សូនីវីហ្គាស សម្រាប់កាត់ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]


អានបន្ថែម[កែប្រែ]

Review[កែប្រែ]

សៀវភៅ[កែប្រែ]

  • Douglas Spotted Eagle (2008) Vegas Pro 8 Editing Workshop Focal Press ISBN 9780240810461

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Video editors