ការការពារព្រៃឈើ និងបរិស្ថាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅលើពិភបលោក ក៏ដូចប្រទេសកម្ពុជាយើង បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះ នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានភាព លំបាកនោះ គឺការបាត់បង់ព្រៃឈើ