ការដាំដើមធូរេន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
y
                      ដើ៏មធូរេន


របៀបនៃការសាំមែកធូរេនមានដូចជា

ជាដំបូងយើងសាំដើមវាសិន[កែប្រែ]

វីធីនៃការសំាមែកធូរេនមានដូចជា មុនដំបូងគេយកកូនកំាបិតគ្រៃមែកដែលត្រូវសំា ហើយយើងយកថង់ឬស្រកី ដូងយកទៅសោបដីវិចមែកដែលគ្រៃហើយ

ហើយយើងសាំវារហូតដល់វាដុសល្មមកាត់ក្នុងពេលបីខែ ។ 

​បន្ទាប់មកយើងយកវាទឹមនៅដីប្រើពេលមួយឆ្នាំឬពីឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុត។

របៀបនៃការដំាកូនធូរេនមាន[កែប្រែ]

 
មុនដំបូងចូកស្មៅកន្លែងដែលយើងត្រូវដាំជាមុនសិនហើយបន្ទប់មកយើងកាប់កន្លុកវា

ជាមុនសិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាំហើយវាលើននៅពេលយកកូនមកដាំ។យើងត្រូវដាំវាជាជួរចន្លោះពីគ្នា២ទៅ៣ម៉ែវាងាយស្រួលក្នុងការថែទាំហើយវាមើលទៅស្រស់ស្អាត។

របៀបនៃការថែទាំ[កែប្រែ]

នៅពេលដែលយើងទើបតែដាំវាយើងត្រូវស្រោចទឺកវាទិចទិចដើម្បីអោយចាប់រឺស។ ហើយនៅពេលយើងដាំយើងត្រូវកាប់ស្លឺកដូងរឺមុងសំរាប់ការពារខ្យល់រីកំដៅថ្ងៃដើម្បីកំអោយវាងាប់។ នៅពេលដែលយើងទើបតែដាំបាន២រឺ៣អាទិត្យយើងត្រូវស្រោចទីកវា១អាទិត្យម្ដង​ដើម្បីអោយវាឆាប់លូតលាស់ហើយការពារកំអោយវាងាប់។ ហើយពេលវាលូតលាស់បែកមែកយើងត្រូវកាត់មែកវាដើម្បីអោយវាលូតលាស់បន្តទៀត។ ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជីរឺអាច៍គោដើម្បីអោយវាឆាប់លូតលាស់ហើយនៅពេលយើងឃើញថាមានស្មៅដុះយើងត្រូវចូកស្មៅវាចេញរឺក៏ គ្រប់គល់វាដើម្បីអោយវាមានសំណើមដីហើយវានៅដកទឹកបានយូ។ នៅពេលធូរេនបាន១ឆ្នាំ រឺ ២ឆ្នាំវាចាប់ផ្ដើមងាយក្នុងការលូតលាស់ប្រើសិនបើយើងថែវាបានល្អតែបើយើងថែវាមិនបានល្អវាក៏ងាយក្នុងការងាប់ដែរ។ ក្នុងការថែក្នុងពេលនោះគឺយើងត្រូវស្រោចទឹកវាក្នុង១ខែ៤ដង។