ការទន្ទ្រានទីផ្សារ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

.ទីផ្សារបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ឆ្អែត .អត្រានៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជនអាចកើនឡើងគួរសម .អត្រាទីផ្សាររបស់គូប្រជែងថយចុះពេលការលក់សរុបរបស់ឧស្សាហកម្មកើនឡើង .បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចអាស្រ័យទំហំ ផ្លល់នូវភាពប្រសើរខ្លាំងក្នុងការប្រគួតប្រជែង