ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Socheat KHAUV

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការពិភាក្សាដោយសេរី[កែប្រែ]

ប្រព័ន្ធដំណើរការខំព្យូរើ​ (Computer operating System) ម៉ៃគ្រូសហ្វវិនដោស្ស (MS. Windows)[កែប្រែ]

មានផ្នែកទន់(softwares)ជាច្រើន ត្រូវបានផលិតដើម្បីប្រើប្រាស់​ ជាទីជំហរ(platform)ដំណើរការខំព្យូរើ​ ដូចជា មស. វិនដោស្ស (MS. Windows), មស. ដូស (MS. DOS), ម៉ាខិនថស្សអែផ័ល ឬ មេខ (Macintosh Apple​ or Mac ), ឡែនុចក្ស (Linux), ...ជាដើម។

ម៉ៃគ្រូសហ្វ បានបញ្ចូលបរិថានផ្ទាំងក្រាភិកអ្នកប្រើប្រាស់ (Graphic User Interface:GUI ) ជាដំបូងនៅខែ វិច្ឆិកា 1985 ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធដំណើរការថាស (Disk Operating System) របស់ មស. ដូស (MS. DOS) ក្នុងន័យឆ្លើយតបប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនៃផ្ទាំងក្រាភិកអ្នកប្រើប្រាស់របស់ ម៉ាខិនថស្សអែផ័ល ឬ មេខ (Macintosh Apple or MAC) ។

MS. Windows​ បានគ្របដណ្តប់ទីផ្សារខំព្យូរើ​ផ្ទាល់ខ្លួនលើពិភពលោក (World Pesonal computer market) ជារៀង​រហូត។ បើតាមស្ថិតិរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IDC ប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ខំព្យូរើ​ផ្ទាល់ខ្លួន (PC: Personal Computer) ចំនួន 90% លើពិភពលោក ដែលប្រើ MS. Windows​។

MS. Windows មានកំណែជាលំដាប់លំដោយ គឺ Windows 1.0 (1985), Windows 2.0 (1987), Windows 3.0 (1990), Windows 3.x (1992-1994), Windows 95 (1995-1997), Windows 98 (1998-1999), Windows Me (2000), Windows XP (25/10/2001-2006), Windows Vista កំពុងត្រៀមបង្ហាញរូបរាង។ នៅមានកំណែវិនដោស្ស ដទៃទៀត ដូចជា Windows server 2000, Windows server 2003, Windows server 2008, ...

ចំពោះហាងសេវាអិនរើណែតដែលកំពុងរៀបរាប់ គួរតំលើងនិងកំណត់ទំរង់ វិនដោស្សអិចក្សភី (Windows​ XP) សំរាប់ជា ខឿនអោយផ្នែកទន់ផ្សេងៗ រត់លើ ព្រោះ វិនដោស្សអិចក្សភី ងាយគ្រប់គ្រង, ងាយតភ្ជាប់ជាបណ្តាញ និង មានអានុភាព ជាងកំណែមុនៗរបស់វា។

ដើម្បីតំលើង វិនដោស្សអិចក្សភី ទៅក្នុងមួយខំព្យូរើគំរូ អ្នកត្រូវមានជាដំបូង​ មួយខំព្យូរើ ដែលមានលក្ខណះបច្ចេកទេស យ៉ាងហោច ​* ផេនស៊ាម III 1.13Ghz ( Pentium III 1.13Ghz) ឬ ផេនស៊ាម IV

 • សតិ 256MB RAM
 • ថាសរឹង ទំហំ 40 GB HDD
 • ...
 • មួយថាសស៊ីឌីតំលើងវិនដោស្សអិចក្សភី កំណែ SP2

វិធីតំលើង វិនដោស្សអិចក្សភី[កែប្រែ]

ចុចកុងតាក ដំណើរម៉ាស៊ីន -> សូកថាសស៊ីឌីវិនដោស្សអិចក្សភី ចូលទៅប្រអប់អានថាសស៊ីឌី-ឌីវីឌី

A. ដំណាក់កាលទ្រង់ទ្រាយ (Formatting )[កែប្រែ]

ចុចគ្រាប់ចុច Enter លើក្តារចុចដើម្បីបន្ត...-> ចុចគ្រាប់ចុច F8 ដើម្បីយល់ព្រមតំលើងវិនដោស...->

 1. ចុច Enter លើក្តារចុច : សំរាប់តំលើងវិនដោសអិចក្សភី ទៅក្នុងមុខ ( item ) ដែលបានជ្រើសរើស
 2. ចុច C លើក្តារចុច : សំរាប់បង្កើតមួយបំណែក (a partition) ក្នុងទំហំមិនទាន់ចែក
 3. ចុច D លើក្តារចុច : សំរាប់លុបបំណែកបានរើសយក ( selected )

បើថាសមិនទាន់បានទ្រង់ទ្រាយ ( Format ) ទេ ហើយពេលនេះឃើញអក្សរ "Unpartitioned space.......xxx MB" នោះ

 • -> អ្នកត្រូវចុច C លើក្តារចុចសំរាប់បង្កើតបំណែក -> វាយលេខ15000 សំរាប់បង្កើតបំណែកទីមួយ ( បំណែកសំរាប់ រត់វិនដោសអិចក្សភី ) -> ចុច Enter
 • -> រើសយក ( select ) ទំហំនៅសល់ ​-> ចុច C លើក្តារចុចសំរាប់បង្កើតបំណែកនៅសល់ -> ចុច Enter

ឥឡូវនេះ អ្នកបង្កើតបានពីរបំណែករបស់ថាសរឹង ៖

 • - រើសយកបំណែកទីមួយ "C: Partition1 [New <Raw>].......xxx MB < xxx free> "-> ចុច Enter ដើម្បីតំលើង ( Install )
 • - រើសយក "Format the partition using the NTFS file system < Quick >"->ចុច Enter ដើម្បីទ្រង់ទ្រាយ...

B. ដំណាក់កាលតំលើងវិនដោស្សអិចក្សភី[កែប្រែ]

ចុចគ្រាប់ចុច Customize លើអេក្រង់ -> ចុចលើម៉ែនញាវ(Menu) Languages -> ចុចខ្វែង ៖ ​ -"Install for complex script and right-to-left ..." សំរាប់ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ-សៀម-លាវ-យួន-...-...អារ៉ាប់ -> OK -"Install files for East Asian languages" សំរាប់ប្រើប្រាស់ភាសា ជប៉ុន-ចិន-កូរេ -> OK -> Apply​​ -> OK -> Next

-> វាយអក្សរ​ Admin ក្នុងប្រអប់ផត "Name" -> វាយអក្សរ​ Cybercafé ក្នុងប្រអប់ផត"Organization"->Next ->Next -> ចុចរើសយក Cambodia ក្នុងប្រអប់ផត"What country/region are..." -> វាយលេខ855 ក្នុងប្រអប់ផត"What area code..." -> Next -> ចុចរើសយក "[GMT +7:00] Bangkok, ..., ..." -> Next ->...Next ->...Next​ ...ផឺកកាភេ ...រង់ ចាំ!...ម៉ាស៊ីនធ្វើការ!...-> Next -> ចុចខ្វែង "Help protect my PC by turning on ..." -> Next -> ចុច​ Skip -> Next​ -> ចុចខ្វែង "No, not at this time" ក្នុងផ្ទាំង "Do you want to set up Internet..." -> Next -> វាយអក្សរ Alpha01 ក្នុងប្រអប់ផត "Your name" -> Next -> Finish

C. វិធីកំណត់ទំរង់ដំបូងអោយវិនដោស្សអិចក្សភី (First configuration for windows)[កែប្រែ]

-ចុច Start -> ចុចស្តាំ Mouse នៅក្បែរអក្សរ alpha01 -> Properties -> ខ្វែងយក "Classic Start menu" -> Apply -> OK

- លើផ្ទាំងវិនដោស្ស ចុចស្តាំ Mouse -> Properties -> Screen Saver -> ចុចរើសយក (None) ក្នុងប្រអប់ផត "Screen Saver" -> Apply -> OK ->ចុច Power -> Advanced -> ចុចដកខ្វែង Prompt for password ... -> Apply -> OK

- ចុចស្តាំ លើរូបសំណាក My Computer -> Properties ៖ -> Advanced -> ចុច Settings ក្នុង "Performance"​ -> ចុចខ្វែង "Adjust for best performance" -> Apply -> ចុច Settings ក្នុង "Startup and Recovery" -> ចុចរើសយក (None) ក្នុង "Write debugging information"-> OK -> OK -> Computer Name -> ចុចគ្រប់ចុច Change -> វាយអក្សរ Alpha01 -> OK -> OK -> OK -> Yes

- ចុច Start ->Run -> វាយអក្សរ Regedit -> HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/MenuShowDelay -> ចុចឌុបលើ MenuShowDelay -> វាយលេខ ​0 -> OK -> បិទផ្ទាំង Registry Editor -> ចុច Start -> Turn off computer -> Restart ដើម្បីអោយខំព្យូរើទទួលស្គាល់បំលាស់ប្តូរទំរង់ដំបូង។
បញ្ជាក់៖

- អ្នកកុំភ្លេចតំលើងផ្នែកទន់ ដែលមានក្នុងស៊ីឌីពេលទិញខំព្យូរើ ដូចជាផ្នែកទន់សំរាប់តំលើង ច្រកយូអិសប៊ី (USB Ports), កាតបណ្តាញ (Network Card), កាតសំលេង (Sound Card), កាតវីដេអូ (Video Card)

Fedora Core 7[កែប្រែ]

Fedora Core 7 ជាប្រព័ន្ធដំណើរការមួយរបស់ដែលបានបង្កើតដោយក្រុមហុន Rehdat ដែលអនុញ្ញាតិអោយប្រើដោយសេរី

Installation Guide[កែប្រែ]

រូបភាពសំខាន់ៗក្នុងពេលដំឡើង

Java Server Page JSP & Servlet[កែប្រែ]

Enterprice Java Bean[កែប្រែ]

Java Persistence API[កែប្រែ]

WebService WSDL & SAOP[កែប្រែ]

Hibernate[កែប្រែ]

Apache Tomcat[កែប្រែ]

JBoss AS[កែប្រែ]

Wicket[កែប្រែ]

Struts[កែប្រែ]

JavaServer Faces[កែប្រែ]

JBoss Seam[កែប្រែ]

MySQL Server[កែប្រែ]