ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:តំបន់និងបំណែងចែករដ្ឋបាលនៃប្រទេសជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Pichnat Thong (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៤៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)