ការពិភាក្សា:ចម្ប៉ា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សួស្តី

ខ្ញុំឈ្មោះ វ់េត រដ្ឋា ខ្ញុំចង់សួរថា តើចម្ប៉ាបានបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួននៅសតវត្សទីប៉ុន្មាន និង ឆ្នាំណា?