ការពិភាក្សា:បញ្ជីរាយប្រទេស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អត្ថបទបញ្ជីរាយប្រទេសនេះ នៅក្នុង បំណងភូមិសាស្រ្ត ។ សូមជូយ វិគីភីឌាខ្មែរ មាន ពត៌មានល្អ អំពីភូមិសាស្រ្ត
ឯកសារ:Maska v thumb.png
ល្អណា! កូនៗ

សូមកែ[កែប្រែ]

យើងត្រូវកែអ្វីខ្លះ --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៤:៥០ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

បាទពុក[កែប្រែ]

កូននឹងធ្វើវាអោយបានល្អបំផុត។

អគុណពុកណាស់!--Ken95 ម៉ោង១៤:១៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

ល្អហើយកូន Aphamithra (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:១២ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)

ចំណងជើងពុំគួរមានដកឃ្លាដែលមិនចាំបាច់[កែប្រែ]

ឃើញថា អត្ថបទនេះត្រូវបានប្តូរទីតាំងពី បញ្ជីរាយនាមប្រទេស (គ្មានដកឃ្លា) ទៅ បញ្ជីរាយនាម ប្រទេស (ដកឃ្លា)។ ការណ៍នេះដូចជាពុំចាំបាច់ ហើយអត្ថបទជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏គ្មានប្រើការដកឃ្លាក្នុងចំណងជើងដែរ។

សូរបរទេសដូចជា ហ្ក/ហ្គ ហ្វ ហ្ស ស្ហ[កែប្រែ]

ឃើញថា មានអត្ថបទជាច្រើនត្រូវបានប្តូរទីតាំង ដោយសរសេរសម្រួលសំឡេងសូរបរទេសទាំងនេះជា​ព្យញ្ជនៈ «ក គ ស»។ ឧ. ព័រទុយហ្គាល់ហ្កាល់»ប្រហែលត្រឹមត្រូវជាង) ទៅ ព័រទុយកាល់។ មូលហេតុដោយសារងាយស្រួលសរសេរនេះ គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ ថែមទាំងធ្វើឲ្យច្រឡំទៀត។ ពាក្យនៃភាសានីមួយៗមិនមែនសរសេរតាមភាពងាយស្រួលទេ។ កន្សោម​ព្យញ្ជនៈទាំងនេះ ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសា​ខ្មែរសម្រេចអោយប្រើប្រាស់ (សូមមើល វេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ#កំណត់​សម្គាល់​ពី​ព្យញ្ជនៈ​ឡាតាំង ដែល​ត្រូវ​នឹង​ព្យញ្ជនៈ​ខ្មែរ សម្រង់នៅខាងក្រោមនេះ)។

ការ​សរសេរ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​នូវ​សូរ​បរទេស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ យើង​តែង​ប្រទះ​តាម​រយៈ​ពាក្យ​កម្ចីនិង​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ(គ.ជ.ភ.ខ.)​៖
[g] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ [ហ្គ/ហ្ក]
[f] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ [ហ្វ]
[ʒ] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ [ហ្ស]
[∫] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​កន្សោម​ព្យញ្ជនៈ [ស្ហ]
[s] / [z] ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​ព្យញ្ជនៈ [ស]

--Yvmlv (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:១៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (UTC)