ការពិភាក្សា:ផ្លាយ អាស់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិចិត្រនេះប្រែថា ផេះហោះ (fly ash) រឺក៏ ម្រែងភ្លើង ។ (ម៉ោង១៣:២៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))