ការពិភាក្សា:ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូម​មេត្តា​សរសេរ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ការ​ប្រកប។[កែប្រែ]

ខ្មែរ = ខ ្ម ែ រ មិន​មែន​សរសេរ ខ ែ ្ម រ នោះ​ទ។
ឆ្នេរ = ឆ ្ន េ រ មិន​មែន​សរសេរ ឆ េ ្ន រ នោះ​ទេ។
ថ្ងៃ = ថ ្ង ៃ មិន​មែណ​សរសេរ ថ ៃ ្ង នោះ​ទេ។
ក្រៅ​ពី​នេះ​នៅ​មាន​ពាក្យ​ផ្សេងៗ​ទៀត សូម​មេត្តា​អ្នក​ជួយ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផង។

ចំណែក​ឯ​ការ​សរសេរ​ជើង​ពីរ​ជាន់​នោះ សូម​មេត្តា​សរសេរ ជើង​ខាង​ក្នុង​មុន​ជើង​ខាង​ក្រៅ៖
ឥន្ទ្រី = ឥ ន ្ទ ្រ ី

សូម​មេត្តា​ជួយ​កែ​តម្រូវ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​អ្នក​ប្រើ Windows ប្រាកដ​ជា​មើល​ឃើញ​ត្រូវ។ តែ​ចំពោះ​ខ្ញុំ​អ្នក​ប្រើ Linux មុខ​ជា​ឃើញ​តួ​អក្សរ​រត់​រប៉ាត់​រប៉ាយ​ជា​មិន​ខាន។ សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​យល់​អំពី​បញ្ហា​នេះ ហើយ​ជួយ​កែ​សម្រួល​បាន។

Sovichet ម៉ោង០៨:៣៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

Rejected Article Cambodian New Year Wikipedia English[កែប្រែ]

Article Cambodian New Year Auto Protected Editing all the text write not clearly a bout Songkrant Khmer New Year. Brother85 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:១៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)

For Wikipedia governor Article Cambodian New Year[កែប្រែ]

The infamous Wikipedia governor rejects the myth of the Khmer New Year 1947, cursing them to death by various means. Brother85 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:១៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)

បានត្រួតពិនិត្យ ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ទំព័រ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ពិតជាត្រឹមត្រូវតាមការសរសេរអត្ថបទមែន ខ្ញុំសូមអរគុណ បងប្អូនខ្មែរដែលចូលរួមប្រែសម្រួលមកភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មកដល់ពេលនេះ សូមទទួលការគោរពពីខ្ញុំ ។ Dethsovann (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២០:១១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)