ការពិភាក្សា:ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូម​មេត្តា​សរសេរ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ការ​ប្រកប។[កែប្រែ]

ខ្មែរ = ខ ្ម ែ រ មិន​មែន​សរសេរ ខ ែ ្ម រ នោះ​ទ។
ឆ្នេរ = ឆ ្ន េ រ មិន​មែន​សរសេរ ឆ េ ្ន រ នោះ​ទេ។
ថ្ងៃ = ថ ្ង ៃ មិន​មែណ​សរសេរ ថ ៃ ្ង នោះ​ទេ។
ក្រៅ​ពី​នេះ​នៅ​មាន​ពាក្យ​ផ្សេងៗ​ទៀត សូម​មេត្តា​អ្នក​ជួយ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផង។

ចំណែក​ឯ​ការ​សរសេរ​ជើង​ពីរ​ជាន់​នោះ សូម​មេត្តា​សរសេរ ជើង​ខាង​ក្នុង​មុន​ជើង​ខាង​ក្រៅ៖
ឥន្ទ្រី = ឥ ន ្ទ ្រ ី

សូម​មេត្តា​ជួយ​កែ​តម្រូវ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​អ្នក​ប្រើ Windows ប្រាកដ​ជា​មើល​ឃើញ​ត្រូវ។ តែ​ចំពោះ​ខ្ញុំ​អ្នក​ប្រើ Linux មុខ​ជា​ឃើញ​តួ​អក្សរ​រត់​រប៉ាត់​រប៉ាយ​ជា​មិន​ខាន។ សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​យល់​អំពី​បញ្ហា​នេះ ហើយ​ជួយ​កែ​សម្រួល​បាន។

Sovichet ម៉ោង០៨:៣៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)