ការពិភាក្សា:ភ្នំពេញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នេះគឺជាអត្ថបទសំខាន់។ មិនមានការខូចខាតឬការផ្លាស់ប្តូរព មិនបានដាក់ពដោយគ្មានការយោង ជួយពួកយើងដើម្បីឱ្យប្រសើរឡើងវិគីភីឌាខ្មែរ --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៦:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ (UTC)