ការពិភាក្សា:មរតកនៃអងើគ្លេស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មរតកនៃអង់គ្លេស[កែប្រែ]

យកមកពីវីគីភីដៀ អង់គ្លេស http://en.wikipedia.org/wiki/English_Heritage

មរតក.jpg

មរតកនៃភាសាអង់គ្លេស(ការិយាល័យនិពន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនិង ទុកជាស្នារដៃសំរាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ)។ គឺជាប្រតិបត្តការណ៏ របស់ក្រសួងក្រសួងគ្មានការផ្សព្វផ្សាយ នៃរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស ដែកផ្តល់ជំនួយដោយក្រសួងវប្បធម៌ ក្រសួងពត័មាននិងកីឡា(ឌីស៊ីអ៊ឹមអែស)។ដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់សំរាប់បញ្ហារបរិស្ថាន,មរតកអង់គ្លេស បានបន្ថែមនៅការងារនែអង់គ្លេសធម្មជាតិជាមួយបំណង​ដើម្បីការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។ វាត្រូវបានគេធ្វើវាហើយមានអត្តន័យយ៉ាងទូលំទូលាយនៃប្រវត្តិកសាងបង្ហាញពីបរិស្ថាន នៃប្រទេសអង់គ្លេស។