ការពិភាក្សា:រឿងមហាភារតយុទ្ធ ភាគទី៦៖ការលេងស្កាភ្នាល់យ៉ាងធំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មាន​ចំនុច​មិន​ប្រក្រតី​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រឿង​នេះ។ ត្រង់​ភាគ​ទី៣ ថា នាង​ទ្រៅ​បទី ជា​ភរិយា​របស់ អរជុន តែ​ដល់​ភាគទី៦ ឡើ់ង​ទៅ ទៅ​ជា​ភរិយា​របស់​យធិស្ឋិរ​វិញ???