ការពិភាក្សា:សហភាពឥណ្ឌូចិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សហភាពឥណ្ឌូចិន

Union Indochinoise
១៨៨៧–១៩៥៤
Flag of Colonial Annam.svg
Flag
French indochina map.png
បៃតង: ឥណ្ឌូចិនបារាំង
ប្រផេះចាស់: កម្មសិទ្ធិបារាំងដទៃទៀត
ប្រផេះចាស់បំផុត: សាធារណរដ្ឋបារាំង សំគាល់: ខ្សែសស្ដើងបញ្ជាក់នូវបំណែងចែករង​នៃឥណ្ឌូចិនបារាំងដែលថាកាលណោះបង្កបង្កើតនូវឆ្នាំ១៩០១)
Status សហព័ន្ធអាណាព្យាបាលអាណានិគម
Capital ហាណូយ (១៩០២-១៩៥៤) ដាឡាត់ ១៩៣៩-១៩៤៥
Common languages បារាំង យួន ខ្មែរ លាវ
Religion
ព្រះពុទ្ធ តាវ ខុងជឺ កាតូលិក
អគ្គទេសាភិបាល  
Historical era ចក្រពត្តិនិយមថ្មី
• បានបង្កើតឡើង
១៧ តុលា ១៨៨៧
• តំហែមលាវ
៣ តុលា ១៨៩៣
• ឯករាជ្យវៀតណាម (ខាងជើង) (បានប្រកាស)
២​ កញ្ញា ១៩៤៥
• ឯករាជ្យវៀតណាម (ខាងត្បូង)
១៤ មិថុនា ១៩៤៩
• ឯករាជ្យលាវ
១៩ កក្កដា ១៩៤៩
• ឯករាជ្យកម្ពុជា
៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៤
Area
១៩៣៥ ៧៣៧០០០ គ.ម (២៨៥០០០ ម៉ាយ ក.)
Population
• ១៩៣៥
21599582
Currency ប្យ៉ាសឥណ្ឌូចិនបារាំង
Preceded by
Succeeded by
អណ្ណាម (អាណាព្យបាលបារាំង)
កម្ពុជាសម័យអាណានិគមបារាំង
លាវបារាំង
គ័ងចូវវ៉ាន់
វៀតណាមខាងជើង
រដ្ឋវៀតណាម
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣-១៩៧០)
កម្ពុជាក្រោម
ព្រះរាជាណាចក្រលាវ