ការពិភាក្សា:ហង់រី ការចេរ ប្រេស្សុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការ​អាន​ឈ្មោះ[កែប្រែ]

Henri Cartier-Bresson ជា​ជនជាតិ​បារាំង ឈ្មោះ​របស់​គាត់​គួរ​តែអាន​ថា ហង់រី ការចេរ ប៊្រេស្សុង។ បើ​អ្នក​មិន​យល់​ទាស់​ទេ ខ្ញុំ​នឹង​កែ​ចំនង​ជើង​អត្ថបទ​នេះ ជា ហង់រី ការចេរ ប៊្រេស្សុង វិញ។--លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ ម៉ោង០៩:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)