ការពិភាក្សា:អាប្រាហាម លីនខូន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
  • អាចជួយដាក់ឯកសារយោងបន្ដិចបានទេ? ព្រោះបើគ្មានឯកសារយោងទេ គុណភាពអត្ថបទនេះក៏មិនសូវល្អដែរ។--វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១២:៤៥ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

សូម​តប​ទៅបងវិញ។ នេះជា​អត្ថបទដែល​ខ្ញុំសរសេរ​សង្ខេប​ពី​ វិគីភីឌា អង់គ្លេស។

កុំតែបានវិចិត្រ កុំអីមើលមិនយល់ទេ។ សូមអរគុណ។ sopheaktra ម៉ោង១៤:២២ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)សុភ័ក្ត្រា