ការពិភាក្សា:Siedlnica

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Siedlnica- ភូមិនៅព្រទេសប៉ូឡូញ​។ Siedlnica មានប្រហែល ៨០០ អ្នកស្រុក និងនៅជិតក្រុងWschowa។ ភូមិនេះមានទន្លេតូច ហើយនឹងព្រះវិហារធំល្មម។ ព្រះវិហារនៅក្នុង Siedlnica បានសង់ឆ្នាំ ១៣០០១៣១០

សូមជួយប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ទំព័រដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរ។--គីមស៊្រុន ម៉ោង១៥:៤៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)