ការលូតលាស់របស់កម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នាងខ្ញុំមានចម្ងល់ចង់សួរថាៈ ១-តើពេលណាដែលបណ្តាអ្នកច្បាប់ខ្មែរ បានធ្វើម្ចាស់ការលើការតាក់តែងច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមស្ថានភាពសង្គម និងទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី? ២-តើយន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសម័យបច្ចុប្ប មានកាបែងចែកបែបបណា? ៣-ការកំណត់យកឈ្មោះខេត្ត-ក្រុង ឫការកែប្រែព្រំប្រទល់ ត្រូវធ្វើឡើងតាមយន្តការបែបណា? នាងខ្ញុំរីករាយ និងរង់ចាំទទួលចម្លើយតាមរយៈកម្មវីធីនេះដោយក្តីរីករាយ ។ សូមអរគុណ!