កិច្ចតែងការពលរដ្ឋវិជ្ជាទី១២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

.មិនចាំបាច់ចំណាយពេលដល់ទៅរាប់ម៉ោង ដើម្បីធ្វើការងារបន្ទុកថ្នាក់ទេ អ្នកចំណាយតែ ប្រហែល២ម៉ោង នឹងទទួលបានច្រើនប្រភេទ ដូចជា បញ្ជីពិន្ទុ បញ្ជីវត្តមាន ព្រឹត្តិបត្រថ្នាក់ ព្រឹត្តបត្រសិស្សម្នាក់ៗ សរុប៤ខែ និង​សរុបខែ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។​ សូមទាក់ទងឈ្មោះ អេង ឡុង 016 236 253 . 010 234 733 / longeng45@yahoo.com

កិច្ច​តែង​ការ​បង្រៀនសីលធម៌-ពលរដ្ឋ​វិជ្ជា ថ្នាក់​ទី ១១ នឹងមានភ្លាម ក្រោយពេលយើងមាន​អ្នកចៀវ​ចាប់ពី ២០​នាក់​ឡើងទៅ។ ១ក្បាល=$10 សូមទាក់ទង ឈ្មោះ អេង ឡុង 016 236 253 / 010 234 733 mail: longeng45@yahoo.com

កិច្ច​តែង​ការ​បង្រៀនសីលធម៌-ពលរដ្ឋ​វិជ្ជា ថ្នាក់​ទី ១២ (ឆ្នាំសិក្សា ២០១១.២០១២ តទៅ)​

មាតិកា​សៀវភៅ​សិស្ស​ (វិ.សាស្ត្រ76ម៉ វិ.សង្គម114ម៉) តាម​ឯកសារ​ណែនាំ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​លម្អិត​ថ្នាក់​ទី១០.១២ដោយ​នាយកដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​សិក្សា

សម្គាល់៖ 4-4 មានន័យថា ៤ម៉ោងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ៤ម៉ោងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម


ជំពូក​ទី ១ ៖តម្លៃ​មនុស្ស32-44

 មេរៀន​ទី ១៖ បញ្ញា4-4
 មេរៀន​ទី ២៖ ការ​បង្កើត​ថ្មី4-4
 មេរៀន​ទី ៣៖ ល្បិច​ទូទៅ​នៃ​គំនិត4-4
 មេរៀន​ទី ៤៖ ទំនោរ​ធម្មជាតិ​នៃ​មនុស្ស4-4
 មេរៀន​ទី ៥៖ ឆន្ទៈ4-4
 មេរៀន​ទី ៦៖ តម្លៃ​និង​សីលវិជ្ជា0-4
 មេរៀន​ទី ៧៖ ចិត្ត​ញាណ​និង​សីល​ញាណ4-4
 មេរៀន​ទី ៨៖ ទំនួលខុសត្រូវ​និង​វិបាក​វិនិច្ឆ័យ4-4
 មេរៀន​ទី ៩៖ គុណធម៌0-4
 មេរៀន​ទី ១០៖ សិទ្ធិ​និង​ច្បាប់4-4
 មេរៀន​ទី ១១៖ យុត្តិធម៌0-4

ជំពូក​ទី ២ ៖ វប្បធម៌​សន្តិភាព24-36ម៉

   មេរៀន​ទី ១៖ មង្គល ៣៨ ប្រការ4-4
 មេរៀន​ទី ២៖ ភាព​ចុះសម្រុង​រវាង​សាសនា​ទាំងឡាយ0-4
 មេរៀន​ទី ៣៖ សីលធម៌​សកល4-4
 មេរៀន​ទី ៤៖ កំណើត​សិទ្ធិមនុស្ស0-0
 មេរៀន​ទី ៥៖ ច្បាប់​អន្តរជាតិ​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស0-4
 មេរៀន​ទី ៦៖ ទំនាក់ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​សកលភាវូបនីយកម្ម​0-0
 មេរៀន​ទី ៧៖ សេចក្ដីប្រកាស​អំពី​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ0-4
 មេរៀន​ទី ៨៖ សិទ្ធិមនុស្ស​តាម​ទស្សនវិស័យ​ពុទ្ធសាសនា4-4
 មេរៀន​ទី ៩៖ សិទ្ធិ​ជនជាតិ​ផ្សេងៗ​នៅ​កម្ពុជា3-3
 មេរៀន​ទី ១០៖ សិទ្ធិ​នារី3-3
 មេរៀន​ទី ១១៖ សិទ្ធិ​កុមារ3-3
 មេរៀន​ទី១២៖ ការ​ផ្ដន្ទាទោស​លើ​បទឧក្រិដ្ឋ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍0-0
 មេរៀន​ទី១៣៖ បញ្ហា​ចិត្ត​-សង្គម3-3

ជំពូក​ទី ៣ ៖ ការ​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍ​សង្គម20-34ម៉

   មេរៀន​ទី ១៖ រដ្ឋាភិបាល3-3
 មេរៀន​ទី ២៖ ស្ថាប័ន​នីតិប្រតិបត្តិ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា3-3
 មេរៀន​ទី ៣៖ រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន3-3
 មេរៀន​ទី ៤៖ ស្ថាប័ន​តុលាការ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា4-4
 មេរៀន​ទី ៥៖ ចំណោទ​ក្នុង​សហគមន៍​និង​ដំណោះស្រាយ0-4
 មេរៀន​ទី ៦៖ សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ធ្វើ​ជំរឿន0-3
 មេរៀន​ទី ៧៖ របប​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន4-4
 មេរៀន​ទី ៨៖ ច្បាប់​អន្តោប្រវេសន៍3-3
 មេរៀន​ទី ៩៖ ច្បាប់​សញ្ជាតិ0-3
 មេរៀន​ទី ១០៖ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក0-0
 មេរៀន​ទី ១១៖ បរិស្ថាន​ពិភពលោក0-0
 មេរៀន​ទី ១២៖ ពលរដ្ឋ​ពិភពលោក0-4


ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់បាន​សៀវភៅកិច្ច​តែងការនេះ​ទាំងស្រុង សូមចុចនៅទីនេះ file.pdf


ក្នុងសៀវភៅ នៅមានកំហុសខ្លះ មិនទាន់បានកែប្រែ។ ខ្ញុំនៅរង់ចាំទទួលយោបល់លម្អបន្ថែម ដើម្បីឲ្យសៀវភៅនេះ ប្រសើរឡើង 016236253 / 010234733 longeng45@yaboo.com