កោះហ្គាំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Flag of Guam.svg Seal of Guam.svg Guam on the globe (Southeast Asia centered) (small islands magnified).svg Guam - Location Map (2013) - GUM - UNOCHA.svg