កំវៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កំវៅ ជាជនបះបោរក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ បង្កការបះបោរបីលើក។ ការបះបោរដឹកនាំដោយកំវៅ បានបំផ្លិចបំផ្លាញឝិវលិង្គ បដិមាព្រះព្រហ្ម ព្រះនរាយណ៍ និងព្រះពុទ្ធ ជននេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយមេទ័ពរបស់ទ្រង់ឈ្មោះ សង្គ្រាម