ក្ងោកបៃតង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ក្ងោកបៃតង
(Green Peacock)
Green Peafowl, Hanoi.jpg
Male in display, Pavo muticus imperator
ស្ថានភាពអភិរក្ស
ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
រជ្ជៈ​: Animalia
សាខា: Chordata
ថ្នាក់​: Aves
លំដាប់​: Galliformes
អំបូរ: Phasianidae
អំបូររង: Phasianinae
ពួក: Pavo
ឈ្មោះ​ទ្វេនាម
Pavo muticus
Linnaeus, 1766
Subspecies
 • P. m. muticus
  Linnaeus, 1766
 • P. m. spicifer
  Shaw, 1804
 • P. m. imperator
  Delacour, 1949

ក្ងោកបៃតង (Green Peacock ឬ Peafow), Pavo muticus (from Latin Pavo, peafowl; muticus, Mute, docked or curtailed)[១] is a large Galliform bird that is found in the tropical forests of Southeast Asia. It is also known as the Java Peafowl, but this term is properly used to describe the nominate subspecies endemic to the island of Java. It is the closest relative of the Indian Peafowl or Blue Peafowl (Pavo cristatus), which is mostly found on the Indian subcontinent.

Description[កែប្រែ]

Adult Female Head and Upper Neck
Male profile


National symbol[កែប្រែ]

The green peacock was a royal symbol of Burma's monarchs

Although the Burmese or Grey Peacock-pheasant is the national bird of Myanmar, the green peafowl was an ancient symbol of the monarchs of Burma.[២] It was also shown during British colonial times on the flag of the governor and the naval ensign, as well as on the flag of the State of Burma from 1943–1945 and on the currency of independent Burma as well.

Fighting peacock

The flag of the banned National League for Democracy party a stylized fighting peacock next to a star.

Gallery[កែប្រែ]

ឈ្មោះជាភាសាតាមប្រទេសនិមួយៗ[កែប្រែ]

 • Indonesian: Merak Hijau or Merak Jawa
 • Lao: ຍູງ [ɲúːŋ]
 • Malay: Merak Hijau
 • Vietnamese: chim công
 • Thai: นกยูงไทย "Nkyūng Thịy" ("Thai Peacock")
 • Chinese: 绿孔雀 Lǜ kǒngquè"

References[កែប្រែ]

 1. Johnsgard, P.A. (1999)។ The Pheasants of the World: Biology and Natural History។ Washington, DC: Smithsonian Institution Press។ ទំ. 374។ ល.ស.ប.អ. 1-56098-839-8 
 2. http://www.crwflags.com/fotw/flags/mm-hist.html
 • Delacour, J. (1977). Pheasants of the World. 2nd edition. Spur Publications, Hindhead, UK.
 • Evans, T. D. and Timmins, R. J. (1996). The status of Green Peafowl Pavo muticus in Laos. Forktail 11:11–32.
 • Indrawan, M. (1995). Behaviour and abundance of Green Peafowl in Baluran National Park, East Jawa. MSc thesis, Zool. Dept., University of Aberdeen, UK.
 • Johnsgard, P. A. (1986). The Pheasants of the World. Oxford University Press, Oxford, UK.
 • Kimball, Rebecca T., Edward L. Braun, and J. David Ligon (1997). Resolution of the Phylogenetic Position of the Congo Peafowl, Afropavo congensis: A Biogeographic and Evolutionary Enigma. Proceedings: Biological Sciences, vol. 264 (1387), pp. 1517–1523
 • van Balen, S., Prawiradilaga, D. M. and Indrawan, M. (1995). The distribution and status of Green Peafowl in Java. Biol. Conserv. 71: 289–297.
 • Dyke, Gareth J., Gulas, Bonnie, E., & Crowe, Timothy M. (2003). Suprageneric relationships of galliform birds (Aves, Galliformes): a cladistic analysis of morphological characters. Zoological Journal of the Linnean Society. 137(2): 227–244.
 • Bao Wen-Bin, Chen Guo-Hong, Shu Jing-Ting, Xu Qi, Li Hui-Fang (2006). Screening of peafowl microsatellite primers and analysis of genetic diversity. Yi Chuan. 28(10): 1242–6.
 • Fumihito, A., Miyake, T., Takada, M., Ohno, S., & Kondo, N. (1995). The genetic link between the Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracica) and the chicken and junglefowls of the genus Gallus. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. 92(24): 11053–11056.
 • Ya-Yong Ke, Hong Chang, Guo-Ping Zhang (2004). A study of the wild and captive green peafowl(Pavo muticus) by random-amplified polymorphic DNA. Yi Chuan. 24(3): 271-4.

External links[កែប្រែ]

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល Database entry includes justification for why this species is Endangered