ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សូមកុំភាន់ច្រឡំជាមួយក្រសួងផែនការ

The Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC) is a government ministry of Cambodia. The Ministry is responsible for governing land use, urban planning, construction projects, and for the resolution of land use conflicts. The current Minister of Land Management, Urban Planning and Construction is H.E. Im Chhun Lim [១] Central offices of the ministry are located in Phnom Penh. In 2012, the ministry provided licenses to 1,694 construction projects, down 20 per cent from 2,125 projects in a year earlier, but at a higher value. [២]

សាវតាក្រសួ[កែប្រែ]

បេសកកម្ម[កែប្រែ]

រចនាសម្ព័ន្ធ[កែប្រែ]

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Kingdom of Cambodia - Government organization
  2. "Cambodia construction sector takes off" Investvine.com 2013-01-28 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-02-08