ក្លោងទ្វារ:ប្រទេសជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
The Japan Portal

Script error: No such module "random portal component".

Script error: No such module "random portal component".

Script error: No such module "Box-header". ទំព័រគំរូ:/Anniversaries/ខែធ្នូ/ខែធ្នូ ៧

Script error: No such module "random portal component".

Script error: No such module "random portal component".

Script error: No such module "random portal component".

Script error: No such module "Box-header". ទំព័រគំរូ:/Did you know

Script error: No such module "Box-header". ទំព័រគំរូ:/Categories

ទំព័រគំរូ:Transclude selected current events

Script error: No such module "Box-header". ទំព័រគំរូ:/Topics

Script error: No such module "Box-header". ទំព័រគំរូ:/Related portals

Script error: No such module "Box-header". ទំព័រគំរូ:Wikimedia for portals

ក្លោងទ្វារ

សកម្មភាព វប្បធម៌ ភូមិសាស្ត្រ សុខភាព ប្រវត្តិសាស្រ្ត គណិតវិទ្យា ធម្មជាតិ ប្រជាជន ទស្សនវិជ្ជា សាសនា សង្គម បច្ចេកវិទ្យា ចៃដន្យក្លោងទ្វារ

Coordinates: 36°30′N 139°00′E / 36.5°N 139°E / 36.5; 139 Template:Featured portal is only for Wikipedia:Featured portals.