ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសវៀតណាម

ពីវិគីភីឌា
ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសវៀតណាម
លេខរៀង ឈ្មោះខេត្ត ឆ្នាំយួនកាន់កាប់ អភិបាលខេត្តគ្រប់គ្រងមុនពេលយួនកាន់កាប់
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង អក្សរខ្មែរជាសំនៀងវៀតណាម(យួន) អក្សរវៀតណាម(យួន)
តំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម
០១ ទីក្រុងព្រៃនគរ Prey Nokor City ទីក្រុងហូជីម៉ិញ Hồ Chí Minh ១៦៦៩ - ១៦៩៩
០២ ខេត្តព្រះ​សួគ៌ា Preah Suorkea Province ខេត្តបារាជ Bà Rịa ១៦៥១
០៣ ​ខេត្តអូ​រកាប់ O Kap Province វ៉ុង តាវ Vũng Tàu ១៦១៥
០៤ ខេត្តទួល​តា​មោក Tuol Ta Mouk Province ប៊ិញ ភឿក Bình Phước ១៦៩៩
០៥ ខេត្តដូនណៃ Daun Nay Province ដុងណាយ Đồng Nai

(Biên Hòa)

១៦៥១ - ១៦៩៩
០៥(១) ខេត្តចង្វា​ត្រពាំង Changva Trapeang Province ដុងណាយ
០៦ ខេត្តរោងដំរី Raung Damrei Province តាយនិញ Tây Ninh ១៧៧០
តំបន់ដីសណ្ដរទន្លេមេង្គ
០៧ ខេត្តមាត់ជ្រូក Moat Chrouk Province ឆូវដុក Châu Đốc ចន្លោះ ១៧១៥ - ១៧៥៧
០៨ ខេត្តពាមបារាជ Peam Barach Province ឡុង សៀង Long Xuyên ១៧១៥ - ១៧៥៧
០៩ ខេត្តផ្សារ​ដែក Phsar Dek Province សា ដេក Sa Đéc ១៧៥៧
១០ ខេត្តពលលាវ Pol Leav Province ប៉ាក់ លាវ Bạc Liêu ១៨៤០
១១ ខេត្តទឹកខ្មៅ Toek Khmao Province Cà Mau ១៧០៧
១២ ខេត្តកំពង់ឫស្សី Kampong Russei Province Bến Tre ១៧៣២
១២(១) ខេត្តផ្សំអំបើស Phsom Ambeus Province
១៣ ខេត្តព្រែកឫស្សី Prek Russei Province Cần Thơ & Vị Thanh ១៧៥៨
១៤ ខេត្តក្រមួនស Kramuon Sa Province Kiên Giang ១៧០៧ - ១៧១៥ ១៧៥៧ - ១៧៥៨
១៥ ខេត្តពាម Peam Province Hà Tiên ១៧០៧ - ១៧១៥
១៥(១) ខេត្តពាមបន្ទាយមាស Peam Banteay Meas Province
១៦ ខេត្តឈ្មោះថ្មី Chhmuh Thmei Province Tân An ១៦៦៩
១៦(១) ខេត្តកំពង់គោ Kampong Ko Province Long An ១៩៦៩
១៧ ​ខេត្តឃ្លាំង Mei Sar Province Sóc Trăng ១៧៥៨
១៨ ​ខេត្តមេ​ ស Mei Sar Province Tiền Giang ១៧៣១ - ១៧៣២
១៩ ខេត្តកោះគង Koh Kong Province Gò Công ១៧៣១
២០ ខេត្តព្រះត្រពាំង Preah Trapeang Province ខេត្តត្រាវិញ Trà Vinh ចន្លោះ ១៧៣១ - ១៧៥៨
២១ ខេត្តលង់ហោរ Lung Haor Province Vĩnh Long ១៧៣១ - ១៧៣២
កោះនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម
កោះត្រល់ Koh Tral Phú Quốc
កោះត្រឡាច Koh Trolach Côn Đảo
កំពង់ផែនៅកម្ពុជាក្រោម
កំពង់ផែអូរកែវ O Keo Oc Eo
កំពង់ផែកំពង់ក្របី Kampong Krobei Bến Nghé
ប្រាសាទនៅកម្ពុជាក្រោម
ប្រាសាទប្រាំល្វែង Prasat Pram Lveng Thap Muoi