ខេត្តរលៀប្អៀរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តរលៀប្អៀរ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្តូរជា ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង