ខេត្ត​សារ៉ាវ៉ាន់

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ខេត្ត​ផុងសាលី)
Jump to navigation Jump to search

Laos Salavan.png

Coordinates: 8°41′35″N 106°36′34″E / 8.69306°N 106.60944°E / 8.69306; 106.60944

ខេត្ត​សារ៉ាវ៉ាន់


ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់ ពីអតីតកាលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរ បច្ចុប្បន្នឡាវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាខេត្តសាឡៈវ៉ាន់(Salavan Province)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់ មាន ស្រុក

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាលារៀន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]