ខែចន្ទគតិ និង សូរិយគតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
-* ១* មេសា = ចៀម ឬ ពពែ

១១11uyq A y mg h ៛1111

 • កក្កដា = ក្ដាម
 • សីហា = សីហៈ
 • កញ្ញា = ស្រីក្រ់មុំ២-0-00ឪ2-0៤

-

 • តុលា == ជញ្ជីង៛

==

 • វិច្ឆិកា ± ខ្ទួយឋៈ់័័ាា១3២=១
 • ធ្នូ = ធ្នូ១១0
 • មករា = មករ
 • កុម្ភៈ = ក្អម
 • មិនា = ត្រី


ចន្ទគតិ

 • មិគសិរ = ឫក្សក្តាន់
 • បុស្ស = ក្ដាម
 • មាឃ = ស្វាព្រាហ្មណ៍
 • ផល្គុន = គោ
 • ចេត្រ = ខ្លា
 • ពិសាខ = ក្របី
 • ជេស្ឋ = ពពែ
 • អាសាឍ = សីហៈ
 • ស្រាពណ៍ = ផ្កាយឈើ
 • ភទ្របទ = រមាស
 • អស្សុជ = សេះ
 • កត្តិក = កូនមាន់

រៀបរៀងដោយ សុខគឹមហេង [១]ឯកសារយោង