ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ

ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទនៃអយុធ្យា
អង្គក្សត្រ ព្រះ​ចៅ រាមេសូរ
ព័ត៌មានលំអិត
កើត ឥន្ទ
អយុធ្យា
សាសនា ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ រឺ ឃុនទ្រង់ដាន់មុន ( អង់គ្លេសBorommarachathirat Iសៀមสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1) លោកត្រូវជាបងប្អូននឹងពញាតេជោ នៅក្រុងទេព។ ហើយលោកក៏មានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាម ស៊ីសៈងាម ដែលត្រូវជាអ្នកម្នាងរបស់ឥន្ទរាជា ក្រោយមកក្លាយជាព្រះម្នាងរបស់ព្រះបាទពញាយ៉ាត

យសស័ក្ដិខ្មែរ
មុនដោយ
ព្រះ​ចៅ រាមេសូរ
ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទនៃកម្វុជទេឝ
គ.ស.សតវត្សទី១៤
តដោយ
ព្រះ​ចៅ thong jan