ឃុំកក់(ស្រុកពញាក្រែក)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកក់(ស្រុកពញាក្រែក) (អង់គ្លេស $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំកក់(ស្រុកពញាក្រែក)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកក់(ស្រុកពញាក្រែក)

ឃុំកក់(ស្រុកពញាក្រែក) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)