ឃុំកងតាណឹង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកងតាណឹង ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកងតាណឹងមាន ៩ភូមិ

  • ភូមិ​ កងតាណឹងទី១
  • ភូមិ​ កងតាណឹងទី២
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៣
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៤
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៥
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៦
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៧
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៨
  • ភូមិ កងតាណឹងទី៩

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ផ្សារកងតាណឹង

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]