ឃុំកងតាណឹង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកងតាណឹង ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកងតាណឹងមាន ៩ភូមិ

  • ទី១
  • ទី២
  • ទី៣
  • ទី៤
  • ទី៥
  • ទី៦
  • ទី៧
  • ទី៨
  • ទី៩

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ផ្សារកងតាណឹង

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]