ឃុំកាចូន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកាចូន (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី មាន ភូមិ÷

ឃុំកាចូន
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៩០៤០១ ភូមិកាចូនលើ Ka Choun Leu Village
១៦០៩០៤០២ ភូមិកាចូនក្រោម Ka Choun Kraom Village
១៦០៩០៤០៣ ភូមិវ៉ង Vorng Village
១៦០៩០៤០៤ ភូមិវ៉ាយ ប្ដូរពីវ៉ាយភ ទៅជាវ៉ាយ Vay Village
១៦០៩០៤០៥ ភូមិទៀមលើ Tiem Leu Village
១៦០៩០៤០៦ ភូមិកាឡឹម Ka Loem Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកាចូន

ឃុំកាចូន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំកោះពាក្យ និងឃុំប៉ូយ ស្រុកអូរជុំ
 West	ឃុំបានប៉ុង
 South	ឃុំកាឡៃ ឃុំប៉ូយ និងឃុំបានប៉ុង
 North	ឃុំកុកឡាក់ និងឃុំកោះពាក្យ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកាចូន មាន ៦ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]