ឃុំកូនសត្វ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកូនសត្វ​ មានបួនភូមិ​ ១​ ភូមិកូនសត្វ​ មានចំនួន 385​ គ្រួសារ ២​ ភូមិកំពង់នង់​ មានចំនួន​ 347គ្រួសារ ៣​ ភូមិបុស្សញិញ មានចំនួន ​618គ្រួសារ ៤​ ភូមិកំពង់ត្នោត មានចំនួន​ 501គ្រួសារ