ឃុំកោះប៉ង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកោះប៉ង់ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី មាន ភូមិ÷

ឃុំកោះប៉ង់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៩០៥០១ ភូមិប៉ាតឹង Pa Toeng Village
១៦០៩០៥០២ ភូមិឡាំងអាវ Lang Av Village
១៦០៩០៥០៣ ភូមិប៉ាហយ Pa Hay Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកោះប៉ង់

ឃុំកោះប៉ង់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំតាវែង ស្រុកតាវែង
 West	ឃុំកុកឡាក់ និងឃុំកោះពាក្យ
 South	ឃុំកោះពាក្យ និងឃុំតាវែងក្រោម ស្រុកតាវែង

North ប្រទេសឡាវ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកោះប៉ង់ មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]