ឃុំកំពង់សំរោង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់សំរោង (អង់គ្លេស Kampong Samraong Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត មាន ០៣ភូមិ

ឃុំកំពង់សំរោង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៧០៤០១ ភូមិត្រពាំងកញ្ឆែត Trapeang Kanhchhaet Village
០៧០៧០៤០២ ភូមិកំពង់សំរោងខាងជើង Kampong Samraong Khang Cheung Village
០៧០៧០៤០៣ ភូមិកំពង់សំរោងខាងត្បូង Kampong Samraong Khang Tboung Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់សំរោង

ឃុំកំពង់សំរោង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងព្រីង ឃុំកណ្តោល ស្រុកទឹកឈូ ឃុំត្រពាំងធំ ឃុំព្រៃឃ្មុំ ស្រុទឹកឈូ ឃុំជុំគ្រៀល ស្រុកទឹកឈូ ឃុំថ្មី ស្រុកទឹកឈូ