ឃុំខ្ជាយខាងជើង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំខ្ជាយខាងជើង (អង់គ្លេស Khcheay Khang Cheung Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត មាន ០៥ភូមិ

ឃុំខ្ជាយខាងជើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៥០៣០១ ភូមិព្រៃឃ្មុំ Prey Khmum Village
០៧០៥០៣០២ ភូមិព្រៃសំណាងលើ Prey Samnang Leu Village
០៧០៥០៣០៣ ភូមិព្រៃសំណាងក្រោម Prey Samnang Kraom Village
០៧០៥០៣០៤ ភូមិកំរ៉ែងក្រសាំង Kamraeng Krasang Village
០៧០៥០៣០៥ ភូមិដំណាក់ Damnak Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំខ្ជាយខាងជើង

ឃុំខ្ជាយខាងជើង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំស្រែជាខាងជើង ឃុំស្រែជាខាងត្បូង ស្រុកដងទង់ ឃុំខ្ជាយខាងត្បូង ស្រុកដងទង់ ឃុំដងទង់ ស្រុកដងទង់