ឃុំខ្សែត្រ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំខ្សែត្រ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំខ្សែត្រ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 20020301 ពោធិ Pou ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20020302 ខ្សែត្រ Khsaetr ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20020303 កណ្ដាល Kandal ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20020304 ត្រោក Traok ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 20020305 ព្រៃតាញ៉យ Prey Ta Nhoy ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 20020306 ព្រៃសង្កែ Prey Sangkae ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 20020307 ថ្មី Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 20020308 សាម៉ Sama ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 20020309 ត្រពាំងកំពិស Trapeang Kampis ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 20020310 ព្រៃចារ Prey Char ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 20020311 ត្រពាំងឈូក Trapeang Chhuk ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 20020312 ត្រពាំងស្មាច់ Trapeang Smach ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 13 20020313 ព្រៃចំណារ Prey Chamnar ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 14 20020314 ឫស្សីអម Ruessei Am

ព្រំប្រទល់នៃឃុំខ្សែត្រ

ឃុំខ្សែត្រ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំសំឡី ឃុំត្នោត ស្រុកំពង់រោទិ៍
 West	ទល់នឹងឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 South	ទល់នឹងប្រទេសវៀតណាម
 North	ទល់នឹងឃុំប្រសូត្រ ស្រុកស្វាយទាប និងឃុំតាយាន ស្រុកកំពង់រោទិ៍

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំខ្សែត្រ មាន ១៤ភូមិ៖

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
និង និង និង និង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]