ឃុំចាន់ស

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំចាន់សជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប។ ឃុំចាន់សនេះមាន ១៩ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
17110101 ជាំ Choam
17110102 គោកតឺង Kouk Toeng
17110103 ស្រែប្រីយ៍ Srae Prei
17110104 ត្រពាំងទូក Trapeang Tuk
17110105 ជប់ Chub
17110106 តាតោកខាងកើត Ta Taok Khang Kaeut
17110107 កន្សែងក្រោម Kansaeng Kraom
17110108 កន្សែងលើ Kansaeng Leu
17110109 តាតោកខាងលិច Ta Taok Khang Lech
17110110 តាតោកកណ្ដាល Ta Taok Kandal
17110111 សន្លោង Sanlaong
17110112 ស្វាយស Svay Sa
17110113 ដូនដៀវ Doun Diev
17110114 ថ្នល់ Thnal
17110115 បែកកាំភ្លើង Baek Kamphleung
17110116 គោកចិន Kouk Chen
17110117 ចាន់សខាងជើង Chan Sa Khang Cheung
17110118 ចាន់សខាងត្បូង Chan Sa Khang Tboung
17110119 ច្បារលើ Chbar Leu

ឯកសារយោង[edit]

សូមមើលផងដែរ[edit]