ឃុំដំណាក់កន្ទួត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំដំណាក់កន្ទួត ឃុំនេះពីអតីតកាលជាឃុំតែមួយ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានបែងចែកជា២គឺ ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងជើង និង ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង ដែលស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត