ឃុំតាវែងលើ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំតាវែងលើ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី មាន ១០ភូមិ÷

ឃុំតាវែងលើ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៨០១០១ ភូមិចាន់ Chan Village
១៦០៨០១០២ ភូមិជួយ Chuoy Village
១៦០៨០១០៣ ភូមិតាបូក Ta Bouk Village
១៦០៨០១០៤ ភូមិប៉ាងគិត Pangkit Village
១៦០៨០១០៥ ភូមិសញ Sanh Village
១៦០៨០១០៦ ភូមិកិគួង ប្ដូរពី គិគួង Ki Kuong Village
១៦០៨០១០៧ ភូមិរៀងវិញ Rieng Vinh Village
១៦០៨០១០៨ ភូមិភ្លឺធំ Phlueu Thum Village
១៦០៨០១០៩ ភូមិភ្លឺតូច Phlueu Touch Village
១៦០៨០១១០ ភូមិតាវែង Ta Veaeng Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំតាវែងលើ

ឃុំតាវែងលើ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]