ឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

-រដ្ឋបាល -មន្ទីរពេទ្យ -វត្ដអារាម -រមណីយដ្ឋានៈ ទីតាំងមរណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះ៩ជាន់ ភូមិអន្លង់ក្មេងលេង ឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍, Chhuk