ឃុំត្នោតជុំ(ស្រុកបារាយណ៍)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្នោតជុំ(ស្រុកបារាយណ៍) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំត្នោតជុំ(ស្រុកបារាយណ៍)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Boundary

 East	ឃុំ កំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក និង ឃុំ បល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍
 West	ស្រុកកំពង់លេង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 South	ឃុំ ចុងដូង ស្រុកបារាយណ៍
 North	ឃុំ ព្នៅ ឃុំ ប្រាសាទ ស្រុកសន្ទុក

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06011701 ត្នោតជុំទី ១ Tnaot Chum Ti Muoy លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06011702 ត្នោតជុំទី ២ Tnaot Chum Ti Pir លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06011703 ត្នោតជុំទី ៣ Tnaot Chum Ti Bei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06011704 ត្នោតជុំទី ៤ Tnaot Chum Ti Buon លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06011705 ព្នៅ Pnov លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06011706 ព្រែកក្រោល Preaek Kraol លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06011707 បន្ទាយចាស់ Banteay Chas លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06011708 ថ្មី Thmei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06011709 កងមាស Kang Meas លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក


ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្នោតជុំ(ស្រុកបារាយណ៍)

ឃុំត្នោតជុំ(ស្រុកបារាយណ៍) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]