ឃុំត្រពាំងបី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រពាំងបី[កែប្រែ]

ឃុំត្រពាំងបី មាន៤ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូមិកោះឫស្សី

ភូមិដំណាក់ស្នួល

ភូមិត្រពាំងល្បើក

ភូមិត្រពាំងបី