ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត (អង់គ្លេសTrapeang Sala Khang Kaeut​ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 07021001 ទ័ពស្ដេច Toap Sdach ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07021002 តាងើត Ta Ngeut ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07021003 ពោន Poun ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07021004 លៀប Lieb ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 07021005 ខ្យើម Khyaeum

ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត

ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ
 West	ឃុំត្រពាំងសាលាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស
 South	ឃុំបន្ទាយមាសខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស
 North	ឃុំសំរោងលើ ស្រុកបន្ទាយមាស