ឃុំត្រមែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រមែង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំត្រមែង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្រមែង

ឃុំត្រមែង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំត្រមែង[កែប្រែ]

ឃុំត្រមែង មាន៥ភូមិ:

ភូមិឈើទាលជ្រំ

ភូមិប្រមូល

ភូមិត្រពាំងបឹង

ភូមិអង្គឃ្លៃ

ភូមិត្រមែង