ឃុំត្រមែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រមែង[កែប្រែ]

ឃុំត្រមែង មាន៥ភូមិ:

ភូមិឈើទាលជ្រំ

ភូមិប្រមូល

ភូមិត្រពាំងបឹង

ភូមិអង្គឃ្លៃ

ភូមិត្រមែង